KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC VỀ SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Tại Hội thảo khoa học “Thống nhất các tiêu chuẩn nghiệp vụ tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia” do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức ngày 28 tháng 9 năm 2011 vừa qua, vấn đề số hoá tài liệu lưu trữ lại một lần nữa được đặt ra.

Những thành tựu công nghệ thông tin đã có sự tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Sự tác động đến công tác lưu trữ thể hiện ở hai khía cạnh: một là, sự hình thành của mô hình Chính phủ điện tử dẫn tới sự ra đời của tài liệu điện tử – một loại hình tài liệu lưu trữ mới; hai là, yêu cầu số hóa tài liệu – chuyển tài liệu từ dạng analog (truyền thống) sang tài liệu dạng digital (số) nhằm nâng cao tuổi thọ tài liệu gốc và phục vụ nhanh chóng, kịp thời yêu cầu tra cứu tài liệu lưu trữ mọi lúc, mọi nơi.

Trong những năm qua, các Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và nhiều các cơ quan, tổ chức đã tiến hành số hoá tài liệu lưu trữ để bảo quản và khai thác, sử dụng. Song không thể số hoá đồng loạt tài liệu lưu trữ vì rất tốn kém thời gian, nhân lực và kinh phí. Và một vấn đề đặt ra là lựa chọn tài liệu nào để số hoá? Số hoá tài liệu như thế nào?…

Sau đây, xin giới thiệu kinh nghiệm của Lưu trữ một số nước trong việc số hoá tài liệu lưu trữ. Hy vọng rằng những kinh nghiệm này sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản lý và cán bộ lưu trữ.

1. Xác định mục tiêu số hoá
Lưu trữ Inđônêsia đã xác định mục tiêu hoạt động của số hóa kho lưu trữ tài liệu đó là: 
– Đảm bảo duy trì thông tin trong kho lưu trữ với vật mang tin đa dạng như giấy, phim, ảnh, vi phim;
– Có các bản sao lưu dự phòng tài liệu lưu trữ gốc;
– Hỗ trợ việc thực hiện duy tu, bảo dưỡng và kiểm soát;
– Nâng cao chất lượng dịch vụ công thông qua việc tiếp tục duy trì Hệ thống mạng thông tin lưu trữ và tạo ra cách thức truy cập dễ dàng.
Mục tiêu chính trong các dự án số hoá của Lưu trữ Malaysia là nâng cao việc tiếp cận và chia sẻ nhiều hơn các thông tin về hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Đồng thời, số hoá cũng là một biện pháp bảo quản bổ sung nhằm giảm thiểu sự xuống cấp về mặt vật lý và hoá học của tài liệu gốc trong quá trình khai thác, sử dụng.
Khi nói về mục đích của số hoá, Lưu trữ Pháp cho rằng số hoá giúp đông đảo công chúng được tiếp cận với tài liệu lưu trữ. Họ có thể tra cứu tài liệu tại phòng đọc hoặc bất cứ đâu. Việc số hoá đã tăng khả năng khai thác tài liệu của người nghiên cứu. Số hoá tài liệu cũng cho phép tiếp cận thông tin nằm ở một cơ quan lưu trữ hoặc nằm ở nhiều cơ quan lưu trữ khác nhau.

2. Lựa chọn tài liệu để số hoá    

Việc số hoá tài liệu lưu trữ tại Pháp đã được phát triển trên diện rộng, nhất là vào cuối thế kỷ XX. Tiêu chí lựa chọn tài liệu lưu trữ để số hoá của Lưu trữ Pháp như sau:
– Các phông lưu trữ có tính di sản và mang giá trị lịch sử.
– Các phông lưu trữ quý nhưng có tình trạng vật lý kém, dễ rách, hỏng.
– Các phông lưu trữ được khai thác, sử dụng thường xuyên.
Các phông lưu trữ được số hoá là các phông hoàn thiện, không phải lựa chọn từng tài liệu đơn lẻ để số hoá hoặc toàn bộ các mục (série) đồng nhất.
Đối với tài liệu quản lý hành chính, Lưu trữ Pháp ưu tiên số hoá các tài liệu sau:
– Địa bạ thời Napoléon: được Napoléon lập đầu tiên từ năm 1802 (địa bạ theo đất trồng), tiếp đó là từ năm 1807 (địa bạ từng phần). Đây là nguồn tài liệu cơ bản về lịch sử sở hữu tài sản đất đai và lịch sử phát triển của Pháp.
– Bản đồ là các tài liệu khổ lớn (75x125cm), được vẽ bằng tay.
– Sổ giáo xứ và sổ hộ tịch, gồm các loại giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng tử… Các loại sổ sách này được quản lý trong các nhà thờ xứ cho đến Cách mạng Pháp rồi được quản lý trong các toà thị chính. Sổ cổ nhất có niên đại thế kỷ XIV.
– Sổ điều tra dân số: được lập ra từ đầu thế kỷ XIX, gồm danh sách viết tay dân số của từng xã (ở Pháp có khoảng 36.000 xã). Sổ này chứa thông tin về từng cá nhân: họ, tên, tuổi, quan hệ họ hàng, nghề nghiệp… Các thông tin được sắp xếp theo nhà, phố, tầng và căn hộ.
– Hồ sơ Bắc đẩu bội tinh: hồ sơ về các tặng thưởng danh dự do Napoléon sáng lập năm 1802 nhằm tôn vinh những người có công với đất nước.

            Tại Malaysia, việc số hoá tài liệu ảnh được thực hiện trong giai đoạn 1 của Dự án chuyển đổi dữ liệu năm 2000 – 2001. Các loại ảnh được Lưu trữ Malaysia ưu tiên lựa chọn số hoá đó là:

– Ảnh lịch sử: bao gồm các hình ảnh sự kiện lịch sử, ảnh chân dung lãnh đạo trong nước, hình ảnh phóng sự về đời sống kinh tế – xã hội của đất nước và những hình ảnh tư liệu khác. Những tài liệu này chính thức được thu thập, sưu tầm từ các nguồn theo Luật Lưu trữ quốc gia năm 2003, được mua hoặc trao tặng lại từ các tổ chức và cá nhân.
– Ảnh các địa danh và kiến trúc lịch sử: bao gồm các hình ảnh về các địa danh và kiến trúc lịch sử của đất nước Malaysia.
– Ảnh hoạt động của Lưu trữ Quốc gia Malaysia.

3. Tiêu chuẩn về số hoá

Tiêu chuẩn hình ảnh số cho tài liệu ảnh được sử dụng tại Lưu trữ Quốc gia Ma-lay-xia như sau:
+ Độ phân giải: Độ phân giải được dùng để quét ảnh là 600 dpi;
+ Độ sâu hình ảnh: 32 bit;
+ Nén: Độ nén không tiêu hao, ví dụ từ .jpeg to .tiff;
+ Thu nhỏ kích cỡ: Kích cỡ được thu nhỏ 25% đối với WEB COMPASS và 75% dùng cho truy cập nội bộ.
+ Các ảnh được số hóa được lưu giữ trong hai định dạng là .tiff và .jpeg để phục vụ mục đích sử dụng và biện pháp bảo hiểm.
Đối với tài liệu viết tay, tài liệu quý, hiếm và tài liệu đóng quyển dày, Lưu trữ Singapore đặt ra tiêu chuẩn: tài liệu được quét ở chế độ màu, độ phân giải 600 dpi, định dạng là .tiff, dạng file không nén để bảo quản lâu dài các hình ảnh số.
Trung tâm Việt Nam thuộc Trường Đại học Công nghệ Texas đưa ra các tiêu chuẩn số hoá như sau:
– Tài liệu giấy và các bản viết tay: độ phân giải 300 – 600 dpi (100dpi dùng cho khai thác trực tuyến), định dạng .pdf.
– Tài liệu ảnh: độ phân giải 300 – 600 dpi (100dpi dùng cho khai thác trực tuyến), định dạng .tiff hoặc .jpg.

4. Đào tạo cán bộ

Lưu trữ Bruney coi đào tạo là một phần của quá trình phát triển nghề nghiệp của cán bộ lưu trữ, trong đó ưu tiên hình thức đào tạo tại chỗ đối với việc số hoá tài liệu lưu trữ. Hay nói theo một câu thành ngữ cổ đó là: “nói cho tôi… tôi quên, chỉ bảo tôi… tôi nhớ, cho tôi tham gia… tôi hiểu”. Các kiến thức, kỹ thuật số hoá được giới thiệu trực tiếp thông qua giải thích, giảng dạy tại chỗ…
Như vậy, có thể thấy rằng, tương tự như Việt Nam, Lưu trữ các nước đều xác định số hoá tài liệu lưu trữ là để bảo vệ tài liệu lưu trữ gốc khỏi bị huỷ hoại do tác động của lý hoá trong quá trình sử dụng lâu dài và tăng cường khả năng tiếp cận tài liệu của công chúng. Xuất phát từ hai mục đích của số hoá, Lưu trữ các nước đưa ra hai tiêu chí cơ bản trong lựa chọn tài liệu số hoá đó là: tài liệu quý, có tình trạng vật lý kém và tài liệu có tần suất khai thác, sử dụng cao. Lưu trữ Việt Nam có thể vận dụng các tiêu chí này để xác định cụ thể các khối tài liệu hoặc phông, sưu tập lưu trữ cần số hoá trong kho lưu trữ.
Cùng với đó, tiêu chuẩn về số hoá của Lưu trữ các nước cũng có hai loại: tiêu chuẩn đối với số hoá tài liệu để bảo quản và tiêu chuẩn đối với số hoá tài liệu để khai thác, sử dụng.
Chúng ta có thể tham khảo để vận dụng những tiêu chuẩn này khi quy định về số hoá tài liệu lưu trữ trên cơ sở gắn liền mục đích sử dụng với tiêu chuẩn số hoá để có định hướng phù hợp trong quản lý và khai thác, sử dụng nhằm tiết kiệm nhân lực thời gian, kinh phí trong số hoá và bảo quản tài liệu số hoá./.

Created by lethithutrang

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SỐ HÓA TÀI LIỆU TẠI TPHCM

Với mục tiêu giúp các cơ quan trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cơ quan trên cả nước nói chung cập nhật các văn bản hiện hành của Nhà nước quy định về số hóa tài liệu lưu trữ và quản lý tài liệu điện tử, nắm vững kiến thức và nội dung về số hóa và quản lý tài liệu sau khi số hóa. Chương trình “Bồi dưỡng về nghiệp vụ Số hóa về kỹ năng Quản lý tài liệu lưu trữ sau số hóa và lập dự toán kinh phí cho dự án số hóa tài liệu” được Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội phối hợp với Công Ty TNHH Công nghệ Thông tin Khuê Tú tổ chức trong 3 ngày: 2/7, 5/8 và ngày 7/8/2015

Đối tượng tham dự khóa học bao gồm các Công chức công tác tại các cơ quan trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội giới thiệu về quy trình số hóa tài liệu
Tại mỗi buổi học các học viên đã được giới thiệu, hướng dẫn để xây dựng và quản lý một dự án số hóa tài liệu và các công cụ, thiết bị cần thiết để thực hiện một quy trình số hóa tài liệu hoàn chỉnh.
Công Ty Khuê Tú giới thiệu về máy scan tài liệu Kodak
Cùng với Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Khuê Tú đã hướng dẫn học viên cách thức sử dụng máy scan chuyên dụng Kodak để số hóa tài liệu hiệu quả. Học viên được thực hành trực tiếp trên máy scan và được các chuyên viên của Khuê Tú giải đáp các thắc mắc theo nhu cầu số hóa tài liệu đặc thù tại mỗi cơ quan. Qua đó học viên có được cái nhìn tổng quan về sự cấp thiết của việc số hóa tài liệu và thiết bị cần thiết để thực hiện số hóa như Máy scan tài liệu chuyên dụng Kodak và thiết bị lưu trữ Nas Synology…
Công ty Khuê Tú giới thiệu về thiết bị lưu trữ Synology
Công ty Khuê Tú hướng dẫn xử lý tài liệu trước khi scan
Công ty Khuê Tú hướng dẫn học viên scan tài liệu bằng máy scan Kodak chuyên dụng
Qua quá trình trao đổi và tiếp nhận những thắc mắc từ học viên, nhìn chung phần lớn các cơ quan chưa có một quy trình số hóa tài liệu hoản chỉnh cũng như chưa có thiết bị scan chuyên dụng để xử lý giấy tờ, tài liệu phát sinh hàng ngày một cách hiệu quả. Qua đó, Khuê Tú đã có những giải đáp thiết thực và sát với tình hình thực tế nhu cầu sử dụng máy scan tại mỗi đơn vị, do đó nhận được những phản hồi và sự quan tâm từ các cán bộ về kế hoạch số hóa tài liệu và về máy scan chuyên dụng, thiết bị lưu trữ do Khuê Tú phân phối.
Công ty Khuê Tú hướng dẫn học viên scan tài liệu bằng máy scan Kodak chuyên dụng
Kết thúc khóa học, các học viên đã có những phản hồi tích cực và những đóng góp hữu ích để Trường Đại học Nội vụ cùng Khuê Tú thực hiện tốt hơn ở những khóa học sau tại Thành phồ Hồ Chí Minh và ở  các tỉnh thành khác.
Cán bộ các cơ quan tham gia khóa học
Đôi nét về Khuê Tú
Được thành lập từ năm 2009, Khuê Tú là một trong những đối tác hàng đầu phân phối các sản phẩm máy quét tài liệu chuyên dụng, thiết bị lưu trữ, thiết bị in nhãn, các giải pháp số hóa tài liệu, giải pháp lưu trữ, giải pháp in nhãn. Trong những năm qua Khuê Tú đã không ngừng nổ lực, tiếp cận nhu cầu khách hàng để từng bước hoàn thiện và đáp ứng tốt nhất những nhu cầu đó.

CÔNG TY TNHH CNTT KHUÊ TÚ
Address: 223/23B Nguyen Van Cong St, Ward 3, District Go Vap, HCMC
Tel: 08. 83588 0134
Mobile: 0983 440 488
Email: camtu@khuetu.vn
Web: www.khuetu.vn

HƯỚNG DẪN SCAN TÀI LIỆU THÀNH FILE PDF

Scan tài liệu là việc biến dữ liệu trên giấy tờ thành file dữ liệu trên máy tính, có thể dễ dàng xem, đọc, chỉnh sửa hay gửi chúng đến những hòm thư điện tử khác.
Để biến những văn bản, tài liệu trên giấy thành những file lưu vào máy tính cho gọn và dễ tìm, người ta sẽ thực hiện như thế nào: Nhờ một phần mềm nhận dạng ký tự hay quét thành file ảnh? Thực ra, giải pháp khả thi cho công việc số hóa tài liệu này là quét thành những file pdf…
 Scan tài liệu thành file PDF trên máy tính giúp người dùng có thể dễ dàng xem dưới dạng văn bản, dạng slide show, dễ dàng cắt, ghép văn bản, tiết kiệm dung lượng lưu trữ và gửi file dễ dàng hơn. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn Scan tài liệu thành file PDF trên máy tính đơn giản nhất và chất lượng file scan tốt nhất.

NHỮNG THAO TÁC ĐƠN GIÃN

Chuẩn bị :
– Máy scan hoặc máy in đa năng có chức năng Scan tai lieu
– Máy tính có kết nối với thiết bị Scan
– Tài liệu cần scan
– Phần mềm Scan tài liệu thành file PDF (Softi Scan to PDF) nếu máy scan của bạn đã có phần mềm sẵn thì bạn không cần cài đặt.
Thực hiện:
– Bạn chạy phần mềm Softi Scan to PDF–> chọn chuẩn scan ở ô Select Scanner, chọn 200 ở ô DPI và chọn Color ngay sau ô DPI –> đánh dấu chọn trước hàng chữ Show Scanner Dialog–> bấm nút Scan, bấm nút Preview, quét chọn hoặc điều chỉnh vùng tài liệu scan, bấm nút Scan, bấm nút để xoay tài liệu về hướng thẳng đứng (đọc từ trên xuống), thực hiện scan trang tài liệu tiếp theo hoặc cùng chủ đề, hoặc bấm nút Save PDF để lưu file.
– Tạo file hình: Đối với tài liệu hình ảnh, bạn có thể scan tạo file hình bằng chương trình Photoshop, hoặc chia theo từng chủ đề rồi scan để lưu chúng trong một file PDF theo cách trên. Bạn chạy Photoshop, bấm menu File > Import > WIA…, chọn chế độ scan màu, giữ nguyên độ phân giải 200 hoặc tăng lên.
Lưu ý :
– Bạn hãy bấm nút Preview, quét chọn vùng scan rồi bấm nút Scan. Khi bấm nút Preview, đèn quét của máy sẽ đi qua tất cả các vùng mà tài liệu đang chiếm trên mặt quét, do vậy nếu đặt cùng lúc nhiều tài liệu trên mặt quét thì bạn sẽ mất nhiều thời gian chờ hơn so với việc đặt từng tài liệu vào mặt quét.
Khi thực hiện scan, dung lượng trống của phân vùng ổ đĩa trên máy tính của bạn sẽ cạn dần nhưng phần dung lượng này sẽ được khôi phục khi bạn lưu file hay tắt các chương trình scan. Do vậy, bạn cần chuẩn bị khoảng trống bộ nhớ cho máy tính của bạn trước khi Scan nhé.
Chúc bạn thành công !


CÔNG TY TNHH CNTT KHUÊ TÚ
Address: 39 Nguyển Bỉnh Khiêm St, Ward 1, District Gò Vấp, HCMC
Tel: 08. 83588 0134
Mobile: 0983 440 488
Email: camtu@khuetu.vn
Web: www.khuetu.vn

HƯỚNG DẪN CÁCH SCAN TÀI LIỆU THÀNH FILE LƯU VÀO MÁY TÍNH

Như chúng ta đã biết, Scan tài liệu hay số hóa tài liệu giúp chúng ta có thể chuyển hóa các tài liệu, giấy tờ dạng giấy thành các file lưu trữ trong máy tính (file PDF, file word, file ảnh ….). Scan tài liệu mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm không gian lưu trữ, khả năng bảo mật, tìm kiếm tốt hơn.
Thông thường khi các cá nhân, tổ chức, cơ quan hay doanh nghiệp có nhu cầu Scan tài liệu với số lượng lớn họ sẽ tìm đến các cơ sở chuyên nhận làm dịch vụ Scan tài liệu, số hóa tài liệu để có thể scan một cách nhanh nhất, sắc nét và không phải đầu tư chi phí cũng như máy móc để Scan.
Tuy nhiên có một số đơn vị, công ty tại văn phòng làm việc thường xuyên phải Scan hình ảnh, Scan tài liệu, giấy tờ công văn, và đã được trang bị máy scan chuyên dụng hoặc máy in đa năng có chức năng scan thì họ không cần đến các cơ sở dịch vụ nữa.

Đối với các dòng máy scan chuyên dụng, sau khi cài đặt driver cho máy trên màn hình máy tính sẽ hiện lên icon máy scan. Các bạn chỉ việc setting các chế độ scan phù hợp với nhu cầu thường dùng & nhấn nút scan trên thân máy scan là có thể scan tài liệu một cách dễ dàng
Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi giới thiệu đến tất cả các bạn, những ai chưa biết cách scan tài liệu từ máy scan, máy in đa năng vào máy tính. Để Scan tài liệu vào máy tính các bạn làm như sau :
– Kết nối máy scan chuyên dụng hoặc máy in đa năng của bạn với máy tính thông qua dây cáp
– Cắm nguồn điện vào máy scan, máy in đa năng
– Hãy chắc chắn rằng máy tính của bạn đã được cài đặt phần mềm Scanner and Camera Wizard (cài đặt khi mua máy Scan)
– Bước tiếp theo hãy đặt tờ giấy bạn muốn Scan vào máy , đối với máy scan ADF (kéo giấy tự động) chuyên dụng hiện nay trên thị trường hầu hết hỗ trợ scan 2 mặt cùng lúc, riêng đối với máy scan Flatbed bao gồm trong máy in đa chức năng các bạn lưu ý chỉ có thể scan từng mặt 1, nếu bạn muốn scan 2 mặt thì lật 2 lần

– Vào Start > All Programs > Accessories, sau đó chọn Scanner and Camera Wizard.
– Cửa sổ Scanner and Camera Wizard sẽ xuất hiện, bạn nhấp chuột chọn  Next.
– Trong Tab Choose Scanning Preferences kích tùy chọn Picture type để chọn phù hợp nhất với giấy quét của bạn, sau đó kích Next.
– Trong cửa sổ Picture Name and Destination, nhập tên ảnh của bạn, chọn định dạng file JPG, sau đó chọn thư mục mà bạn muốn ảnh sau khi được quét sẽ được lưu ở đó.Sau đó chọn Next.
– Máy tính sẽ scan tài liệu của bạn. Trên trang Other Options, kích Nothing. Sau đó kích Next.
– Trên cửa số Completing the Scanner and Camera Wizard, bạn có thể quan sát được tài liệu đã được scan bằng cách kích vào liên kết hiển thị trong đó. Nếu bạn không hài lòng về kết quả thu được, hãy kích Back để quay lại cửa sổ Choose Scanning Preferences, điều chỉnh các thiết lập và thực hiện lại việc scan. Lặp lại hành động này cho tới khi bạn thực sự hài lòng với ảnh được scan. Kích Finish để đóng tiện ích và mở thư mục có tài liệu được scan.
Như vậy là bạn đã scan xong một tài liệu, lặp lại tất cả các bước trên khi muốn scan các tờ tài liệu tiếp theo, với file scan xong bạn có thể gửi nó trong một email hoặc fax đến máy khác. Đây là cách nhanh chóng và ít tốn kém hơn nhiều so với việc gửi thông qua bưu chính. Các tài liệu đã scan sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời gian vì vậy chúng có thể tồn tại mãi mãi.
Tuy nhiên Scan tài liệu là một công việc tốn nhiều thời gian và công sức khi sử dụng phương pháp thủ công như trên, đối với số lượng vài nghìn tờ đến hàng trăm nghìn tờ hoặc Scan các cuốn sách, thì các bạn nên đầu tư một máy scan chuyên dụng hoặc đến với các cơ sở nhận làm dịch vụ scan tài liệu với máy scan công nghiệp để hiệu quả được tốt hơn.
Chúc các bạn thành công !


CÔNG TY TNHH CNTT KHUÊ TÚ
Address: 39 Nguyển Bỉnh Khiêm St, Ward 1, District Gò Vấp, HCMC
Tel: 08. 83588 0134
Mobile: 0983 440 488
Email: camtu@khuetu.vn
Web: www.khuetu.vn

SỐ HÓA TÀI LIỆU LÀ GÌ, SCAN TÀI LIỆU Ở ĐÂU ?

SỐ HÓA TÀI LIỆU LÀ GÌ ?

Số hóa tài liệu là việc chuyển dữ liệu trên giấy tờ (sách, báo, tạp chí, văn bản, hợp đồng….) thành dữ liệu trên máy tính. Dễ dàng di chuyển, chuyển đổi dữ liệu, tìm kiếm dữ liệu và thời gian tồn tại là mãi mãi. Không lo bị mục nát, phai màu, rách. Đặc biệt scan tài liệu giúp bảo mật dữ liệu của bạn tốt hơn.

 Đối với các doanh nghiệp đã tồn tại và hoạt động lâu năm. Thì số lượng giấy tờ, công văn, hợp đồng, hồ sơ ngày càng tăng lên đáng kể, có những giấy tờ quan trọng cần lưu giữ lâu có nguy cơ bị mục nát thì Số hóa tài liệu là hình thức tốt nhất để giảm thiểu các nguy cơ rủi ro. Ngoài ra việc scan tài liệu, số hóa tài liệu còn giúp tiết kiệm không gian lưu trữ cho doanh nghiệp.
Đối với các doanh nghiệp, việc scan và số hóa các mục sách, tài liệu sẽ giúp ích cho việc tìm kiếm và quản lý tài liệu. Sinh viên có khả năng đọc sách điện tử tốt hơn.

SCAN TÀI LIỆU Ở ĐÂU ?

CÔNG TY TNHH CNTT KHUÊ TÚ – Địa chỉ chuyên nhận làm dịch vụ scan tài liệu, số hóa tài liệu, scan sách, scan hình ảnh, scan khổ lớn tại TPHCM & các tỉnh Miền Nam.
Chúng tôi chuyên nhận scan số lượng lớn, scan màu, scan đen trắng, scan tài liệu rời, tài liệu quyển. Với chất lượng cao nhất, nhanh nhất và giá scan tài liệu tốt nhất tại thị trường.
Dịch vụ scan tài liệu của chúng tôi có thể Scan các loại tài liệu :

  • Scan sách – báo – tạp chí
  • Scan hợp đồng, văn bản, hồ sơ thầu, hồ sơ năng lực lưu trữ tại công ty
  • Scan bản vẻ khổ lớn
  • Scan bài giảng, giáo trình trong thư viện
  • Dịch vụ chuyển đổi dữ liệu file scan : chuyển đổi từ IMG (file ảnh) thành file PDF, chuyển đổi từ file PDF thành  file Word và ngược lại.
  • Dịch vụ căn chỉnh tài liệu, cắt nhiễu, xóa chữ trong file Scan.

CTY TNHH CNTT Khuê Tú có thể scan tài liệu tất cả các kích thước : A4, A3, A2, A0…..Cam kết phân mục rõ ràng, không thiếu sót, không nhầm lẫn, không thất lạc tài liệu khi scan. Ngoài ra chúng tôi còn nhận Scan tài liệu tận nơi cho khách hàng có nhu cầu.


CÔNG TY TNHH CNTT KHUÊ TÚ
Address: 39 Nguyển Bỉnh Khiêm St, Ward 1, District Gò Vấp, HCMC
Tel: 08. 83588 0134
Mobile: 0983 440 488
Email: camtu@khuetu.vn
Web: www.khuetu.vn