KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC VỀ SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Tại Hội thảo khoa học “Thống nhất các tiêu chuẩn nghiệp vụ tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia” do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức ngày 28 tháng 9 năm 2011 vừa qua, vấn đề số hoá tài liệu lưu trữ lại một lần nữa được đặt ra.

Những thành tựu công nghệ thông tin đã có sự tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Sự tác động đến công tác lưu trữ thể hiện ở hai khía cạnh: một là, sự hình thành của mô hình Chính phủ điện tử dẫn tới sự ra đời của tài liệu điện tử – một loại hình tài liệu lưu trữ mới; hai là, yêu cầu số hóa tài liệu – chuyển tài liệu từ dạng analog (truyền thống) sang tài liệu dạng digital (số) nhằm nâng cao tuổi thọ tài liệu gốc và phục vụ nhanh chóng, kịp thời yêu cầu tra cứu tài liệu lưu trữ mọi lúc, mọi nơi.

Trong những năm qua, các Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và nhiều các cơ quan, tổ chức đã tiến hành số hoá tài liệu lưu trữ để bảo quản và khai thác, sử dụng. Song không thể số hoá đồng loạt tài liệu lưu trữ vì rất tốn kém thời gian, nhân lực và kinh phí. Và một vấn đề đặt ra là lựa chọn tài liệu nào để số hoá? Số hoá tài liệu như thế nào?…

Sau đây, xin giới thiệu kinh nghiệm của Lưu trữ một số nước trong việc số hoá tài liệu lưu trữ. Hy vọng rằng những kinh nghiệm này sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản lý và cán bộ lưu trữ.

1. Xác định mục tiêu số hoá
Lưu trữ Inđônêsia đã xác định mục tiêu hoạt động của số hóa kho lưu trữ tài liệu đó là: 
– Đảm bảo duy trì thông tin trong kho lưu trữ với vật mang tin đa dạng như giấy, phim, ảnh, vi phim;
– Có các bản sao lưu dự phòng tài liệu lưu trữ gốc;
– Hỗ trợ việc thực hiện duy tu, bảo dưỡng và kiểm soát;
– Nâng cao chất lượng dịch vụ công thông qua việc tiếp tục duy trì Hệ thống mạng thông tin lưu trữ và tạo ra cách thức truy cập dễ dàng.
Mục tiêu chính trong các dự án số hoá của Lưu trữ Malaysia là nâng cao việc tiếp cận và chia sẻ nhiều hơn các thông tin về hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Đồng thời, số hoá cũng là một biện pháp bảo quản bổ sung nhằm giảm thiểu sự xuống cấp về mặt vật lý và hoá học của tài liệu gốc trong quá trình khai thác, sử dụng.
Khi nói về mục đích của số hoá, Lưu trữ Pháp cho rằng số hoá giúp đông đảo công chúng được tiếp cận với tài liệu lưu trữ. Họ có thể tra cứu tài liệu tại phòng đọc hoặc bất cứ đâu. Việc số hoá đã tăng khả năng khai thác tài liệu của người nghiên cứu. Số hoá tài liệu cũng cho phép tiếp cận thông tin nằm ở một cơ quan lưu trữ hoặc nằm ở nhiều cơ quan lưu trữ khác nhau.

2. Lựa chọn tài liệu để số hoá    

Việc số hoá tài liệu lưu trữ tại Pháp đã được phát triển trên diện rộng, nhất là vào cuối thế kỷ XX. Tiêu chí lựa chọn tài liệu lưu trữ để số hoá của Lưu trữ Pháp như sau:
– Các phông lưu trữ có tính di sản và mang giá trị lịch sử.
– Các phông lưu trữ quý nhưng có tình trạng vật lý kém, dễ rách, hỏng.
– Các phông lưu trữ được khai thác, sử dụng thường xuyên.
Các phông lưu trữ được số hoá là các phông hoàn thiện, không phải lựa chọn từng tài liệu đơn lẻ để số hoá hoặc toàn bộ các mục (série) đồng nhất.
Đối với tài liệu quản lý hành chính, Lưu trữ Pháp ưu tiên số hoá các tài liệu sau:
– Địa bạ thời Napoléon: được Napoléon lập đầu tiên từ năm 1802 (địa bạ theo đất trồng), tiếp đó là từ năm 1807 (địa bạ từng phần). Đây là nguồn tài liệu cơ bản về lịch sử sở hữu tài sản đất đai và lịch sử phát triển của Pháp.
– Bản đồ là các tài liệu khổ lớn (75x125cm), được vẽ bằng tay.
– Sổ giáo xứ và sổ hộ tịch, gồm các loại giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng tử… Các loại sổ sách này được quản lý trong các nhà thờ xứ cho đến Cách mạng Pháp rồi được quản lý trong các toà thị chính. Sổ cổ nhất có niên đại thế kỷ XIV.
– Sổ điều tra dân số: được lập ra từ đầu thế kỷ XIX, gồm danh sách viết tay dân số của từng xã (ở Pháp có khoảng 36.000 xã). Sổ này chứa thông tin về từng cá nhân: họ, tên, tuổi, quan hệ họ hàng, nghề nghiệp… Các thông tin được sắp xếp theo nhà, phố, tầng và căn hộ.
– Hồ sơ Bắc đẩu bội tinh: hồ sơ về các tặng thưởng danh dự do Napoléon sáng lập năm 1802 nhằm tôn vinh những người có công với đất nước.

            Tại Malaysia, việc số hoá tài liệu ảnh được thực hiện trong giai đoạn 1 của Dự án chuyển đổi dữ liệu năm 2000 – 2001. Các loại ảnh được Lưu trữ Malaysia ưu tiên lựa chọn số hoá đó là:

– Ảnh lịch sử: bao gồm các hình ảnh sự kiện lịch sử, ảnh chân dung lãnh đạo trong nước, hình ảnh phóng sự về đời sống kinh tế – xã hội của đất nước và những hình ảnh tư liệu khác. Những tài liệu này chính thức được thu thập, sưu tầm từ các nguồn theo Luật Lưu trữ quốc gia năm 2003, được mua hoặc trao tặng lại từ các tổ chức và cá nhân.
– Ảnh các địa danh và kiến trúc lịch sử: bao gồm các hình ảnh về các địa danh và kiến trúc lịch sử của đất nước Malaysia.
– Ảnh hoạt động của Lưu trữ Quốc gia Malaysia.

3. Tiêu chuẩn về số hoá

Tiêu chuẩn hình ảnh số cho tài liệu ảnh được sử dụng tại Lưu trữ Quốc gia Ma-lay-xia như sau:
+ Độ phân giải: Độ phân giải được dùng để quét ảnh là 600 dpi;
+ Độ sâu hình ảnh: 32 bit;
+ Nén: Độ nén không tiêu hao, ví dụ từ .jpeg to .tiff;
+ Thu nhỏ kích cỡ: Kích cỡ được thu nhỏ 25% đối với WEB COMPASS và 75% dùng cho truy cập nội bộ.
+ Các ảnh được số hóa được lưu giữ trong hai định dạng là .tiff và .jpeg để phục vụ mục đích sử dụng và biện pháp bảo hiểm.
Đối với tài liệu viết tay, tài liệu quý, hiếm và tài liệu đóng quyển dày, Lưu trữ Singapore đặt ra tiêu chuẩn: tài liệu được quét ở chế độ màu, độ phân giải 600 dpi, định dạng là .tiff, dạng file không nén để bảo quản lâu dài các hình ảnh số.
Trung tâm Việt Nam thuộc Trường Đại học Công nghệ Texas đưa ra các tiêu chuẩn số hoá như sau:
– Tài liệu giấy và các bản viết tay: độ phân giải 300 – 600 dpi (100dpi dùng cho khai thác trực tuyến), định dạng .pdf.
– Tài liệu ảnh: độ phân giải 300 – 600 dpi (100dpi dùng cho khai thác trực tuyến), định dạng .tiff hoặc .jpg.

4. Đào tạo cán bộ

Lưu trữ Bruney coi đào tạo là một phần của quá trình phát triển nghề nghiệp của cán bộ lưu trữ, trong đó ưu tiên hình thức đào tạo tại chỗ đối với việc số hoá tài liệu lưu trữ. Hay nói theo một câu thành ngữ cổ đó là: “nói cho tôi… tôi quên, chỉ bảo tôi… tôi nhớ, cho tôi tham gia… tôi hiểu”. Các kiến thức, kỹ thuật số hoá được giới thiệu trực tiếp thông qua giải thích, giảng dạy tại chỗ…
Như vậy, có thể thấy rằng, tương tự như Việt Nam, Lưu trữ các nước đều xác định số hoá tài liệu lưu trữ là để bảo vệ tài liệu lưu trữ gốc khỏi bị huỷ hoại do tác động của lý hoá trong quá trình sử dụng lâu dài và tăng cường khả năng tiếp cận tài liệu của công chúng. Xuất phát từ hai mục đích của số hoá, Lưu trữ các nước đưa ra hai tiêu chí cơ bản trong lựa chọn tài liệu số hoá đó là: tài liệu quý, có tình trạng vật lý kém và tài liệu có tần suất khai thác, sử dụng cao. Lưu trữ Việt Nam có thể vận dụng các tiêu chí này để xác định cụ thể các khối tài liệu hoặc phông, sưu tập lưu trữ cần số hoá trong kho lưu trữ.
Cùng với đó, tiêu chuẩn về số hoá của Lưu trữ các nước cũng có hai loại: tiêu chuẩn đối với số hoá tài liệu để bảo quản và tiêu chuẩn đối với số hoá tài liệu để khai thác, sử dụng.
Chúng ta có thể tham khảo để vận dụng những tiêu chuẩn này khi quy định về số hoá tài liệu lưu trữ trên cơ sở gắn liền mục đích sử dụng với tiêu chuẩn số hoá để có định hướng phù hợp trong quản lý và khai thác, sử dụng nhằm tiết kiệm nhân lực thời gian, kinh phí trong số hoá và bảo quản tài liệu số hoá./.

Created by lethithutrang

NHẬN CHUYỂN ĐỔI NỘI DUNG TỪ FILE HÌNH ẢNH SANG FILE WORD, EXCEL

Nhiều quí khách hàng có nhu cầu bóc tách nội dung văn bản từ file hình ảnh, file PDF. Trên thị trường hiện tại cũng có nhiều phần mềm, trang web hỗ trợ OCR nội dung. Tuy nhiên thời gian xử lý rất chậm, file văn bản sau khi OCR nội dung phải chỉnh sửa rất nhiều.
Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu & triển khai các dịch vụ số hóa tài liệu. Công Ty TNHH CNTT Khuê Tú xin giới thiệu đến quí khách hàng dịch vụ số hóa tài liệu online. Phương thức đơn giản, chi phí hợp lý, thời gian xử lý file văn bản nhanh, đáp ứng mọi nhu cầu từ file văn bản A5 đến A0.

Phương thức:

1. Quí khách gửi file hình ảnh, file PDF tới địa chỉ email: OCR@khuetu.vn hoặc Accout FTP được cung cấp (nếu số lượng văn bản nhiều, dung lượng cao)
2. Chúng tôi nhận file & xử lý OCR ( bóc tách nội dung) sang file yêu cầu ( word, excel….). chỉnh sửa edit lại nội dung đảm bảo đúng theo file đã gửi
3. Gửi file xử lý hoàn chỉnh cho khách hàng

Chi phí:

Tùy theo số lượng sẽ có mức chi phí cụ thể. Trung bình 1 trang chi phí = 200vnđ (a4, a5), = 500 vnđ (a3), = 5000 vnđ (a1, a0)
HÃY CHỌN KHUÊ TÚ LÀ ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ SCAN TÀI LIỆU !
Là một trong các đơn vị đầu tiên gia nhập vào thị trường số hóa tài liệu ở Việt Nam. Trải qua nhiều năm hoạt động, đến nay Khuê Tú trở thành đơn vị đi đầu về phân phối máy scan chuyên dụng và dịch vụ số hóa tài liệu trên thị trường.

Các dịch vụ số hóa tài liệu Khuê Tú cung cấp

 1. Scan tài liệu onsite (tại địa điểm của khách hàng) hoặc offsite (tại địa điểm của Khuê Tú)
 2. Cung cấp và cho thuê máy scan
 3. Dịch vụ theo nhu cầu khác

Lợi thế của Khuê Tú trong lĩnh vực số hóa tài liệu

 1. Hệ thống trang thiết bị phục vụ số hóa tài liệu đáp ứng mọi thể loại, kích cỡ và hình thức tài liệu: tài liệu giấy, Sách, bản vẽ, video…
 2. Có năng lực thực tiễn, kinh nghiệm triển khai nhiều dự án số hóa tài liệu
 3. Với đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, bề dày kinh nghiệm thực tế qua các dự án triển khai tại các doanh nghiệp lớn, Khuê Tú đảm bảo có thể cung cấp và chuyển giao đến khách hàng những giải pháp tiên tiến trên thế giới, phù hợp với môi trường kinh doanh và pháp luật Việt nam.

CTY TNHH CNTT Khuê Tú có thể scan tài liệu tất cả các kích thước : A4, A3, A2, A0…..Cam kết phân mục rõ ràng, không thiếu sót, không nhầm lẫn, không thất lạc tài liệu khi scan. Ngoài ra chúng tôi còn nhận Scan tài liệu tận nơi cho khách hàng có nhu cầu.


CÔNG TY TNHH CNTT KHUÊ TÚ
Address: 223/23B Nguyen Van Cong St, Ward 3, District Go Vap, HCMC
Tel: 08. 83588 0134
Mobile: 0983 440 488
Email: camtu@khuetu.vn
Web: www.khuetu.vn

7 ỨNG DỤNG GIÚP BẠN LƯU TRỮ DỮ LIỆU LÊN ‘MÂY’ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Lưu trữ dữ liệu trên “mây” sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tiết kiệm không gian bộ nhớ trong và thẻ nhớ ngoài trên thiết bị di động của bạn. Đặc biệt đối với một số smartphone có bộ nhớ trong khá nhỏ thì đây là giải pháp mở rộng bộ nhớ miễn phí
Vậy thì dịch vụ điện toán đám mây là gì?
Điện toán đám mây (cloud computing) hay còn biết đến với tên gọi khác là điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng internet. Thuật ngữ “đám mây” ở đây là lối nói ẩn dụ chỉ mạng internet (dựa vào cách được bố trí của nó trong sơ đồ mạng máy tính) và như một liên tưởng về độ phức tạp của các cơ sở hạ tầng chứa trong nó.
Nói một cách ngắn gọn và hết sức dễ hiểu, khi bạn sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây, bạn có thể lưu trữ và tải dữ liệu về từ nguồn trực tuyến trên internet. Giống như việc bạn lưu giữ hình ảnh, video trên các trang mạng xã hội: Facebook, YouTube,… Theo đó, trong bài viết hôm nay, sẽ giới thiệu đến bạn 7 ứng dụng “đám mây” đầy tiện ích cho các thiết bị di động.
1. Google Drive
Google Drive là dịch vụ lưu trữ và chỉnh sửa dữ liệu trực tuyến với 15GB dung lượng miễn phí, cho phép người dùng lưu trữ nhiều dạng dữ liệu như văn bản, video, âm thanh, PDF… trên nền tảng “đám mây”. Google Drive với khả năng hỗ trợ Google Docs và Google+ cao cấp giúp người dùng dễ dàng truy cập và chỉnh sửa tài liệu ở bất cứ đâu hay chia sẻ làm việc chung với bạn bè.
Tập tin của bạn trong Drive có thể truy cập được từ mọi điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính. Nhờ đó, tập tin của bạn luôn đồng hành bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể nhanh chóng mời người khác xem, tải xuống và cộng tác trên tất cả những tập tin bạn muốn, mà không cần đến tập tin đính kèm qua email.
>>> Tải Google Drive cho Android tại đây hoặc iOS tại đây.
2. Dropbox
Dropbox là dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến miễn phí cho phép bạn mang theo tất cả tài liệu, ảnh và video tới bất cứ nơi nào. Điều này có nghĩa là tập tin bạn đã lưu vào Dropbox sẽ tự động lưu vào máy tính, điện thoại của bạn và cả trên website Dropbox.
Ứng dụng này cũng giúp bạn dễ dàng chia sẻ tài liệu cho nhiều người. Thậm chí trong trường hợp ổ cứng máy tính bị hỏng, dữ liệu trên điện thoại mất hoàn toàn thì bạn vẫn có thể yên tâm vì đã có một bản sao lưu nội dung trên Dropbox.
3. MediaFire
MediaFire là một trang web chia sẻ dữ liệu miễn phí và không giới hạn, có trụ sở tại Harris County, Texas, Hoa Kỳ. Tất cả các thành viên đăng ký đều có thể sử dụng đầy đủ chức năng của MediaFire. Bây giờ, đã có ứng dụng di động MediaFire giúp người dùng truy cập, quản lý dữ liệu tiện lợi hơn.
MediaFire bao gồm 4 loại dịch vụ: Free, Persernal, Pro và Business. Người dùng dịch vụ Free (miễn phí) được tải lên các tập tin có dung lượng không quá dung lượng còn trống trong tài khoản, nhưng với người dùng trả phí sẽ được ưu tiên tải lên tập tin có thể lên đến 10GB (với dịch vụ Business). Người dùng sau đó được cung cấp một URL để tải xuống tệp tin và có thể chia sẻ cho bất kỳ ai. Thêm vào đó, ảnh số cũng có thể được tải lên và hiển thị dưới dạng thư viện. Cùng nhiều tính năng hấp dẫn khác.
4. Box
Box là ứng dụng lưu trữ dữ liệu trực tuyến khá nổi tiếng và quan trọng nhất hiện nay. Nó tăng cường không gian lưu trữ dữ liệu rất nhiều trên mạng và được bảo mật bằng tài khoản của riêng mình, ở đâu cũng có thể xem, chia sẻ và tải về được miễn là có kết nối internet, phòng tránh khi ổ cứng (bộ nhớ máy) bị hư hỏng do nhiều nguyên nhân như cháy nổ, tác động vật lý,… sẽ không bị mất dữ liệu và được bảo vệ an toàn không lo sợ virus phá hại. Ngoài ra, Box còn là một công cụ văn phòng trực tuyến kết hợp lưu trữ trực tuyến.
5. Mega
Khác với dịch vụ Megaupload đình đám một thời, mọi tập tin người dùng tải lên Mega sẽ được mã hóa để ngăn chặn các cuộc tấn công vào người dùng lẫn những dữ liệu được lưu trên máy chủ của dịch vụ. Nó cũng sẽ phòng ngừa được tình trạng bị chính quyền “hỏi thăm” bởi thực chất Mega không có quyền truy cập vào những nội dung của người dùng.
Khách hàng sử dụng Mega phải chịu trách nhiệm về bản quyền của những tập tin do mình đăng lên, Mega chỉ cung cấp nơi lưu trữ trên mạng mà thôi. Điểm thú vị nhất ở Mega đó là chúng ta sẽ có 50GB lưu trữ miễn phí ngay khi vừa đăng kí xong. Bạn có thể truy cập vào trang web https://mega.co.nz/ để tạo tài khoản mới và bắt đầu sử dụng miễn phí.
6. Copy
Copy cung cấp một giải pháp lưu trữ đám mây vừa rẻ lại vừa an toàn. Người dùng có thể chia sẻ tài khoản giữa nhiều người dùng khác nhau cũng như chuyển đổi giữa tài khoản cá nhân và công ty cùng sử dụng một đăng nhập.
Các tính năng của Copy bao gồm: tích hợp SignNow để dùng eSignatures nhanh chóng và dễ dàng, bảo mật cấp doanh nghiệp không phụ thuộc vào bên thứ ba và không có giới hạn kích thước hay hạn chế lượt xem. Thành viên của Copy có thể lưu, truy cập và chia sẻ tập tin qua máy tính và ứng dụng di động sẵn có trên Windows, Mac, Linux, iOS, Android và Windows Phone.
7. SugarSyncSugarSync là một ứng dụng hữu ích giúp người dùng đồng bộ dữ liệu trên nhiều thiết bị và máy tính khác nhau. Nhờ đó, đảm bảo an toàn cho chúng trước những tên hacker và tạo điều kiện để bạn làm việc dễ dàng hơn. Đặc biệt, bạn sẽ nhận được 5GB dung lượng lưu trữ dữ liệu miễn phí để dùng thử trong 90 ngày.

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NHỜ SỐ HÓA TÀI LIỆU

Việc lưu trữ tài liệu dưới dạng bản mềm và quản lý bằng phần mềm thông minh giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng lợi nhuận.

Hồ sơ, tài liệu là tài sản quan trọng, góp phần không nhỏ vào thành công của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều đơn vị vẫn chưa có biện pháp khai thác tài sản này hiệu quả, khi việc quản lý tài liệu, hồ sơ, giấy tờ vẫn theo các phương pháp thủ công.

Với cách quản lý tài liệu truyền thống, khối lượng tài liệu lưu trữ ngày càng nhiều sẽ khiến cho khu vực lưu trữ tài liệu ngày càng hẹp lại, văn phòng trở nên bề bộn, công việc lưu trữ, quản lý, tìm kiếm thông tin trở nên khó khăn, mất nhiều thời gian. Theo thống kê, mỗi ngày, trung bình một nhân sự mất 30-40% thời gian làm việc để tìm kiếm các thông tin dữ liệu cần thiết. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến việc ra quyết định của nhà quản trị, bỏ lỡ cơ hội kinh doanh, tăng chi phí, giảm lợi nhuận của doanh nghiệp.

Vì vậy, để gia tăng hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp cần nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác thông tin của tài liệu, hồ sơ, giấy tờ. Hiện nay, việc số hóa tài liệu (lưu trữ tài liệu dưới dạng bản mềm và quản lý, khai thác dữ liệu này thông qua phần mềm quản lý tài liệu thông minh) được nhiều doanh nghiệp áp dụng.

HÃY CHỌN KHUÊ TÚ LÀ ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ SCAN TÀI LIỆU !
Là một trong các đơn vị đầu tiên gia nhập vào thị trường số hóa tài liệu ở Việt Nam. Trải qua nhiều năm hoạt động, đến nay Khuê Tú trở thành đơn vị đi đầu về phân phối máy scan chuyên dụng và dịch vụ số hóa tài liệu trên thị trường.

Các dịch vụ số hóa tài liệu Khuê Tú cung cấp

 1. Scan tài liệu onsite (tại địa điểm của khách hàng) hoặc offsite (tại địa điểm của Khuê Tú)
 2. Cung cấp và cho thuê máy scan
 3. Dịch vụ theo nhu cầu khác

Lợi thế của Khuê Tú trong lĩnh vực số hóa tài liệu

 1. Hệ thống trang thiết bị phục vụ số hóa tài liệu đáp ứng mọi thể loại, kích cỡ và hình thức tài liệu: tài liệu giấy, Sách, bản vẽ, video…
 2. Có năng lực thực tiễn, kinh nghiệm triển khai nhiều dự án số hóa tài liệu
 3. Với đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, bề dày kinh nghiệm thực tế qua các dự án triển khai tại các doanh nghiệp lớn, Khuê Tú đảm bảo có thể cung cấp và chuyển giao đến khách hàng những giải pháp tiên tiến trên thế giới, phù hợp với môi trường kinh doanh và pháp luật Việt nam.

CTY TNHH CNTT Khuê Tú có thể scan tài liệu tất cả các kích thước : A4, A3, A2, A0…..Cam kết phân mục rõ ràng, không thiếu sót, không nhầm lẫn, không thất lạc tài liệu khi scan. Ngoài ra chúng tôi còn nhận Scan tài liệu tận nơi cho khách hàng có nhu cầu.


CÔNG TY TNHH CNTT KHUÊ TÚ
Address: 39 Nguyển Bỉnh Khiêm St, Ward 1, District Gò Vấp, HCMC
Tel: 08. 83588 0134
Mobile: 0983 440 488
Email: camtu@khuetu.vn
Web: www.khuetu.vn

SỐ HÓA THÀNH CÔNG HÀNG NGÀN SỔ BẢO HIỂM

Dự án số hóa toàn bộ số lượng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) ở văn phòng Bảo hiểm xã hội TPHCM sắp hoàn thành và dự kiến sẽ bắt đầu vận hành vào cuối năm nay.

Từ trước đến nay, sổ BHXH của công nhân viên chức nhà nước và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM vẫn được ghi chép và lưu trữ dưới dạng bản in “cứng” tại trụ sở Bảo hiểm xã hội và các chi nhánh. Việc lưu trữ hàng triệu sổ BHXH ngày càng khó khăn, tốn kém, khó tra cứu và nhất là người lao động không thể “tham khảo” sổ BHXH của chính mình.
Để giải quyết vấn đề này, tận dụng ưu thế của công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội TPHCM đã có dự án “số hóa” – tức là chuyển từ bản in cứng sang dữ liệu tin học có thể truyền dẫn trên mạng và lưu trữ trong hệ thống máy vi tính – toàn bộ số sổ BHXH này.
Công ty Khuê Tú là đơn vị tư vấn quy trình, cung cấp giải pháp “số hóa trọn gói” sổ BHXH cho Bảo hiểm xã hội TPHCM. Theo công ty này thì hiện nay mỗi ngày hệ thống có thể số hoá được khoảng 800-1.000 sổ BHXH.
Từ cuối năm ngoái, dự án số hoá sổ BHXH đã trải qua nhiều bước như tư vấn, chạy thử hệ thống, hoàn thiện quy trình… và đến tháng 7-2014 đã vận hành thử nghiệm hệ thống. Hiện tại, công ty Khuê Tú đã chuyển giao giải pháp cho đội ngũ cán bộ của BHXH TPHCM tự thực hiện.
Ước tính hiện nay ở trụ sở chính BHXH TP.HCM và các cơ quan BHXH quận huyện đang lưu trữ đến hàng triệu sổ BHXH. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2014 toàn bộ số lượng sổ BHXH bản cứng đang lưu trữ tại trụ sở chính sẽ được số hóa.
Sau khi hệ thống hoạt động, người lao động có thể truy cập và xem được thông tin sổ BHXH của chính mình trên cổng thông tin của cơ quan BHXH, qua Internet thay vì phải đến cơ quan BHXH.

Một số lợi ích khi số hoá sổ BHXH

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu số về sổ BHXH.
+ Quản lý thông tin tập trung dữ liệu số.
+ Giải phóng không gian lưu trữ giấy đang bị quá tải.
+ Truy lục thông tin và khai thác thông tin nhanh chóng.
+ Hiệu quả trong công tác thống kê.
+ Giải pháp này có thể được triển khai đến quận huyện.

TẠI SAO NÊN CHỌN KHUÊ TÚ LÀ ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ SCAN TÀI LIỆU ?

Là một trong các đơn vị đầu tiên gia nhập vào thị trường số hóa tài liệu ở Việt Nam. Trải qua nhiều năm hoạt động, đến nay Khuê Tú trở thành đơn vị đi đầu về phân phối máy scan chuyên dụng và dịch vụ số hóa tài liệu trên thị trường.

Các dịch vụ số hóa tài liệu Khuê Tú cung cấp

 1. Scan tài liệu onsite (tại địa điểm của khách hàng) hoặc offsite (tại địa điểm của Khuê Tú)
 2. Cung cấp và cho thuê máy scan
 3. Dịch vụ theo nhu cầu khác

Lợi thế của Khuê Tú trong lĩnh vực số hóa tài liệu

 1. Hệ thống trang thiết bị phục vụ số hóa tài liệu đáp ứng mọi thể loại, kích cỡ và hình thức tài liệu: tài liệu giấy, Sách, bản vẽ, video…
 2. Có năng lực thực tiễn, kinh nghiệm triển khai nhiều dự án số hóa tài liệu
 3. Với đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, bề dày kinh nghiệm thực tế qua các dự án triển khai tại các doanh nghiệp lớn, Khuê Tú đảm bảo có thể cung cấp và chuyển giao đến khách hàng những giải pháp tiên tiến trên thế giới, phù hợp với môi trường kinh doanh và pháp luật Việt nam.

CTY TNHH CNTT Khuê Tú có thể scan tài liệu tất cả các kích thước : A4, A3, A2, A0…..Cam kết phân mục rõ ràng, không thiếu sót, không nhầm lẫn, không thất lạc tài liệu khi scan. Ngoài ra chúng tôi còn nhận Scan tài liệu tận nơi cho khách hàng có nhu cầu.


CÔNG TY TNHH CNTT KHUÊ TÚ
Address: 223/23B Nguyen Van Cong St, Ward 3, District Go Vap, HCMC
Tel: 08. 83588 0134
Mobile: 0983 440 488
Email: camtu@khuetu.vn
Web: www.khuetu.vn

GIỚI THIỆU QUY TRÌNH SCAN & SỐ HÓA SÁCH

Scan sách (book scanning) là quá trình chuyển đổi sách, tạp chí, tài liệu từ dạng bản giấy sang định dạng số như ảnh, text , e-book bằng máy scan chuyên dụng
Sách ở định dạng số có thể dễ dàng vẫn chuyển, thay đổi và lưu trữ. Các định dạng ảnh cho sách số (digital books) thường dùng là DjVu, PDF hay TIFF. Để chuyển dạng ảnh đã scan sang định dạng chữ viết text, văn bản (document) người ta thường sử dụng công nghệ nhận dạng mặt chữ quang học OCR. Với định dạng chữ text, sách tài liệu có thể được thay đổi về nội dung, hình thức (Microsoft Word), dễ dàng tra cứu (searchable PDF).
Quy trình scan sách có thể tự động hoặc thủ công. Vì đặc điểm khác giữa sách và các tài liệu khác là sách có đóng gáy không thể dễ dàng tách rời nên máy scan sách chuyên dụng có cấu tạo đặc biệt khác so với máy scan tài liệu rời. Máy scan sách thường có bệ đặt hình chữ V để đặt sách thay vì đặt thẳng như máy scan thông thường.

Tốc độ của máy scan sách cũng chậm hơn so với máy scan tài liệu rời. Trong khi máy scan tài liệu rời có thể scan tài liệu với tốc độ hàng chục nghìn trang trên giờ thì máy scan sách chuyên dụng với giá 10.000 USD cũng chỉ đạt tốc độ tối đa 3000 trang/giờ.
Sách sau khi được scan xong thường được xử lý màu và làm phẳng bằng công nghệ chỉnh sửa hình ảnh (image processing). Ảnh với độ phân giải ít nhất 180 điểm/cm (300 dpi) có thể sử dụng công nghệ nhận dạng mặt chữ quang học OCR để chuyển đổi thành văn bản, text.
Giáo trình, luận văn, tài liệu sách tra cứu khi được scan và chuyển hóa thành văn bản, text sẽ tiết kiệm được thời gian và tiền bạc nhiều lần so với việc đánh máy lại như phương pháp truyền thống. Với công nghệ OCR hiện tại, văn bản chữ chuyển hóa hầu như không có sai sót. Tuy nhiên với các công thức toán học, ký tự lạ, công nghệ OCR không có mấy tác dụng. Bởi vậy với những sách, tài liệu có hình ảnh và công thức, quá trình edit sau chuyển hóa OCR là bắt buộc.


CÔNG TY TNHH CNTT KHUÊ TÚ
Address: 223/23B Nguyen Van Cong St, Ward 3, District Go Vap, HCMC
Tel: 08. 83588 0134
Mobile: 0983 440 488
Email: camtu@khuetu.vn
Web: www.khuetu.vn

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SỐ HÓA TÀI LIỆU TẠI TPHCM

Với mục tiêu giúp các cơ quan trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cơ quan trên cả nước nói chung cập nhật các văn bản hiện hành của Nhà nước quy định về số hóa tài liệu lưu trữ và quản lý tài liệu điện tử, nắm vững kiến thức và nội dung về số hóa và quản lý tài liệu sau khi số hóa. Chương trình “Bồi dưỡng về nghiệp vụ Số hóa về kỹ năng Quản lý tài liệu lưu trữ sau số hóa và lập dự toán kinh phí cho dự án số hóa tài liệu” được Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội phối hợp với Công Ty TNHH Công nghệ Thông tin Khuê Tú tổ chức trong 3 ngày: 2/7, 5/8 và ngày 7/8/2015

Đối tượng tham dự khóa học bao gồm các Công chức công tác tại các cơ quan trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội giới thiệu về quy trình số hóa tài liệu
Tại mỗi buổi học các học viên đã được giới thiệu, hướng dẫn để xây dựng và quản lý một dự án số hóa tài liệu và các công cụ, thiết bị cần thiết để thực hiện một quy trình số hóa tài liệu hoàn chỉnh.
Công Ty Khuê Tú giới thiệu về máy scan tài liệu Kodak
Cùng với Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Khuê Tú đã hướng dẫn học viên cách thức sử dụng máy scan chuyên dụng Kodak để số hóa tài liệu hiệu quả. Học viên được thực hành trực tiếp trên máy scan và được các chuyên viên của Khuê Tú giải đáp các thắc mắc theo nhu cầu số hóa tài liệu đặc thù tại mỗi cơ quan. Qua đó học viên có được cái nhìn tổng quan về sự cấp thiết của việc số hóa tài liệu và thiết bị cần thiết để thực hiện số hóa như Máy scan tài liệu chuyên dụng Kodak và thiết bị lưu trữ Nas Synology…
Công ty Khuê Tú giới thiệu về thiết bị lưu trữ Synology
Công ty Khuê Tú hướng dẫn xử lý tài liệu trước khi scan
Công ty Khuê Tú hướng dẫn học viên scan tài liệu bằng máy scan Kodak chuyên dụng
Qua quá trình trao đổi và tiếp nhận những thắc mắc từ học viên, nhìn chung phần lớn các cơ quan chưa có một quy trình số hóa tài liệu hoản chỉnh cũng như chưa có thiết bị scan chuyên dụng để xử lý giấy tờ, tài liệu phát sinh hàng ngày một cách hiệu quả. Qua đó, Khuê Tú đã có những giải đáp thiết thực và sát với tình hình thực tế nhu cầu sử dụng máy scan tại mỗi đơn vị, do đó nhận được những phản hồi và sự quan tâm từ các cán bộ về kế hoạch số hóa tài liệu và về máy scan chuyên dụng, thiết bị lưu trữ do Khuê Tú phân phối.
Công ty Khuê Tú hướng dẫn học viên scan tài liệu bằng máy scan Kodak chuyên dụng
Kết thúc khóa học, các học viên đã có những phản hồi tích cực và những đóng góp hữu ích để Trường Đại học Nội vụ cùng Khuê Tú thực hiện tốt hơn ở những khóa học sau tại Thành phồ Hồ Chí Minh và ở  các tỉnh thành khác.
Cán bộ các cơ quan tham gia khóa học
Đôi nét về Khuê Tú
Được thành lập từ năm 2009, Khuê Tú là một trong những đối tác hàng đầu phân phối các sản phẩm máy quét tài liệu chuyên dụng, thiết bị lưu trữ, thiết bị in nhãn, các giải pháp số hóa tài liệu, giải pháp lưu trữ, giải pháp in nhãn. Trong những năm qua Khuê Tú đã không ngừng nổ lực, tiếp cận nhu cầu khách hàng để từng bước hoàn thiện và đáp ứng tốt nhất những nhu cầu đó.

CÔNG TY TNHH CNTT KHUÊ TÚ
Address: 223/23B Nguyen Van Cong St, Ward 3, District Go Vap, HCMC
Tel: 08. 83588 0134
Mobile: 0983 440 488
Email: camtu@khuetu.vn
Web: www.khuetu.vn

QUY TRÌNH SỐ HÓA TÀI LIỆU TẠI KHUÊ TÚ

Dựa vào mục tiêu số hóa tài liệu khác nhau của khách hàng mà Khuê Tú đặt ra các bước số hóa tài liệu khác nhau phù hợp đối với từng cơ quan, tổ chức. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi giới thiệu quy trình cơ bản cho việc số hóa tài liệu.
Bước 1. Nhận tài liệu lưu trữ đã được lựa chọn để thực hiện số hóa
Việc lựa chọn này là cần thiết, vì không có một cơ quan, tổ chức nào lại có thể số hóa một lần cả kho lưu trữ của mình. Tiêu chuẩn để số hóa tùy thuộc vào mục tiêu của chủ sở hữu tài liệu lưu trữ mà các dịch vụ scan tài liệu ngoài sẽ thay đổi theo. Ví dụ, số hóa để bảo hiểm tài liệu lưu trữ, thì tài liệu được chọn phải là tài liệu thuộc diện quý, hiếm theo quy định của pháp luật.
Bước 2. Chuẩn bị tài liệu
Các bìa cứng, kẹp giấy, đinh kẹp đều được tách khỏi tài liệu. Sau đó, tài liệu được phân loại bằng mã vạch (barcode) và kiểm tra chất lượng để tách riêng những trang giấy bị rách hoặc kém chất lượng.
Bước 3. Scan và thiết lập hệ thống ảnh; đặt tên file:

– Toàn bộ tài liệu được đưa vào scan với các thiết bị chuyên dụng, năng suất tối đa có thể đạt được là 100.000 tờ/ngày.
– Tách bộ tài liệu tự động bằng mã vạch, hoặc trang phân tách.
– Kiểm tra chất lượng ảnh 100% ảnh quét, thực hiện thao tác quét lại, quét bổ sung tài liệu nếu cần thiết.
– Lập chỉ mục (hay còn gọi là biên mục tài liệu) bằng các công nghệ nhận dạng tự động OCR, OMR, ICR… kết hợp với thao tác soát xét, kiểm tra khi cần thiết.
– Kết xuất kết quả theo đúng yêu cầu của khách hàng và với định dạng TIFF, JPEG, PDF, hoặc Searchable PDF… vào thẳng Hệ Thống Lưu Trữ Điện Tử của khách hàng, hoặc lưu tạm vào một thư mục trung gian để sẵn sàng chuyển đổi vào hệ thống.
– Lưu lại các phiên làm việc, phục vụ cho công tác truy vết hoặc các trường hợp cần thay đổi tiêu chuẩn kết xuất.

Bước 4. Kiểm tra chất lượng 
Tiến hành kiểm tra ảnh scan theo tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị scan. Những tài liệu không đạt chất lượng sẽ được scan lại và xử lý tốt nhất có thể.
Bước 5. Nghiệm thu, bàn giao tài liệu lưu trữ.
Công việc bao gồm bàn giao tài liệu số hóa và bàn giao tài liệu gốc. Nếu tài liệu số hóa là tài liệu lưu trữ của một Lưu trữ lich sử thì với những văn bản không đóng quyển trong một hồ sơ, việc bàn giao phải được kiểm tra chặt chẽ từng trang tài liệu để bảo đảm đầy đủ như tài liệu ban đầu đã nhận ở bước 1.

CÔNG TY TNHH CNTT KHUÊ TÚ
Address: 223/23B Nguyen Van Cong St, Ward 3, District Go Vap, HCMC
Tel: 08. 83588 0134
Mobile: 0983 440 488
Email: camtu@khuetu.vn
Web: www.khuetu.vn

KHUÊ TÚ THỰC HIỆN SỐ HÓA BẢN VẼ HOÀN CÔNG XÂY DỰNG

Tháng 3/2017 vừa qua Công Ty TNHH CNTT Khuê Tú đã ký hợp đồng & triển khai thành công số hóa tài liệu bao gồm bản vẽ triển khai xây dựng và bản vẽ hoàn công. Số lượng tài liệu của dự án khoảng 2.000 tờ bao gồm tài liệu khổ A0, A1, A2, A3 . Với thời gian thực hiện chia thành 2 đợt phát sinh, mỗi đợt thực hiện trong vòng 2-3 ngày. Đây là dự án scan ‘Offsite’ được thực hiện tại Khuê Tú

Đây là một trong những dự án số hóa thường xuyên được Khuê Tú thực hiện. Công việc thực hiện bao gồm Scan và phân loại tài liệu, lưu trữ đặt tên file, lưu trữ file theo từng folder mổi dự án.

Có rất nhiều lợi ích được mang lại từ việc số hóa bản vẽ cho CTy xây dựng. Những hạn chế do phương pháp lưu trữ truyền thông đã được giải quyết triệt để như giảm thiểu diện tích, không gian lưu giữ tài liệu; Giúp việc bảo quản, duy trì tuổi thọ của tài liệu truyền thống được lâu hơn; Giúp việc khai thác nội dung văn bản được dễ dàng, nhanh chóng hơn. Khi một bản vẽ thiết kế bị hỏng, bạn sẽ tốn rất nhiều chi phí để làm lại nó. Vì vậy, việc số hoá và lưu trữ các tài liệu quan trọng là rất cần thiết. Hơn nữa, bạn cũng có thể nhanh chóng truy cập và tìm kiếm các tài liệu được lưu trên máy tính của bạn, mà không cần phải xem trên tài liệu giấy cồng kềnh.

Để thực hiện scan những tài liệu khổ lớn A0, A1. Khuê Tú sử dụng máy scan khổ lớn của Colortrac. Giải pháp số hoá của Colortrac cho chất lượng đáng tin cậy mà bạn hoàn toàn yên tâm. Việc hỗ trợ độ phân giải cao và màu sắc trung thực sẽ giúp cho người dùng có được những hình ảnh có chất lượng tương đương với bản gốc và có thể hỗ trợ thu – phóng khi tham khảo chi tiết.

TẠI SAO NÊN CHỌN KHUÊ TÚ LÀ ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ SCAN TÀI LIỆU ?
Là một trong các đơn vị đầu tiên gia nhập vào thị trường số hóa tài liệu ở Việt Nam. Trải qua nhiều năm hoạt động, đến nay Khuê Tú trở thành đơn vị đi đầu về phân phối máy scan chuyên dụng và dịch vụ số hóa tài liệu trên thị trường.

Các dịch vụ số hóa tài liệu Khuê Tú cung cấp

 1. Scan tài liệu onsite (tại địa điểm của khách hàng) hoặc offsite (tại địa điểm của Khuê Tú)
 2. Cung cấp và cho thuê máy scan
 3. Dịch vụ theo nhu cầu khác

Lợi thế của Khuê Tú trong lĩnh vực số hóa tài liệu

 1. Hệ thống trang thiết bị phục vụ số hóa tài liệu đáp ứng mọi thể loại, kích cỡ và hình thức tài liệu: tài liệu giấy, Sách, bản vẽ, video…
 2. Có năng lực thực tiễn, kinh nghiệm triển khai nhiều dự án số hóa tài liệu
 3. Với đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, bề dày kinh nghiệm thực tế qua các dự án triển khai tại các doanh nghiệp lớn, Khuê Tú đảm bảo có thể cung cấp và chuyển giao đến khách hàng những giải pháp tiên tiến trên thế giới, phù hợp với môi trường kinh doanh và pháp luật Việt nam.

CTY TNHH CNTT Khuê Tú có thể scan tài liệu tất cả các kích thước : A4, A3, A2, A0…..Cam kết phân mục rõ ràng, không thiếu sót, không nhầm lẫn, không thất lạc tài liệu khi scan. Ngoài ra chúng tôi còn nhận Scan tài liệu tận nơi cho khách hàng có nhu cầu.


CÔNG TY TNHH CNTT KHUÊ TÚ
Address: 223/23B Nguyen Van Cong St, Ward 3, District Go Vap, HCMC
Tel: 08. 83588 0134
Mobile: 0983 440 488
Email: camtu@khuetu.vn
Web: www.khuetu.vn

KHUÊ TÚ THỰC HIỆN SỐ HÓA TÀI LIỆU CHO CHI CỤC THUẾ Q1.TPHCM

TẠI SAO NÊN CHỌN KHUÊ TÚ LÀ ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ SCAN TÀI LIỆU ?
Là một trong các đơn vị đầu tiên gia nhập vào thị trường số hóa tài liệu ở Việt Nam. Trải qua nhiều năm hoạt động, đến nay Khuê Tú trở thành đơn vị đi đầu về phân phối máy scan chuyên dụng và dịch vụ số hóa tài liệu trên thị trường.

Các dịch vụ số hóa tài liệu Khuê Tú cung cấp

 1. Scan tài liệu onsite (tại địa điểm của khách hàng) hoặc offsite (tại địa điểm của Khuê Tú)
 2. Cung cấp và cho thuê máy scan
 3. Dịch vụ theo nhu cầu khác

Lợi thế của Khuê Tú trong lĩnh vực số hóa tài liệu

 1. Hệ thống trang thiết bị phục vụ số hóa tài liệu đáp ứng mọi thể loại, kích cỡ và hình thức tài liệu: tài liệu giấy, Sách, bản vẽ, video…
 2. Có năng lực thực tiễn, kinh nghiệm triển khai nhiều dự án số hóa tài liệu
 3. Với đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, bề dày kinh nghiệm thực tế qua các dự án triển khai tại các doanh nghiệp lớn, Khuê Tú đảm bảo có thể cung cấp và chuyển giao đến khách hàng những giải pháp tiên tiến trên thế giới, phù hợp với môi trường kinh doanh và pháp luật Việt nam.

CTY TNHH CNTT Khuê Tú có thể scan tài liệu tất cả các kích thước : A4, A3, A2, A0…..Cam kết phân mục rõ ràng, không thiếu sót, không nhầm lẫn, không thất lạc tài liệu khi scan. Ngoài ra chúng tôi còn nhận Scan tài liệu tận nơi cho khách hàng có nhu cầu.


CÔNG TY TNHH CNTT KHUÊ TÚ
Address: 223/23B Nguyen Van Cong St, Ward 3, District Go Vap, HCMC
Tel: 08. 83588 0134
Mobile: 0983 440 488
Email: camtu@khuetu.vn
Web: www.khuetu.vn